<div align="center"> <h1>Zen in Prison - Zen za kratami</h1> <h3>Medytacja zen jako forma resocjalizacji w zakładach karnych. Więzienie i buddyzm.</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.toczyto.pl" rel="nofollow">http://www.toczyto.pl</a></p> </div>